Referat 06.01.2021

Tilstede: Tonje, Tiril, Ola, Amanda, Cathrine, Fredrik

Referent: Mari

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Prosjekter

Vedtakssaker

Sakstittel: Oblater KSG

Saksnummer: V21-01

Vedtak: Vi sier ja til søknaden deres.

Eventuelt

ISFiT

Det er foreløpig uavklart om ISFiT skal avholdes og hvordan.

Midlertidig funksjonæroblat SM

Søknad godkjent som prosjektoblat.

Oppretting av GS-bankkonto

Det jobbes med av Ola.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start