Referat 06.03.2019

Tilstede: Anny, Amanda, Ane, Bjørn, Ingri, Gustav, Ingvild, Regine, Sandra, Gaute

Referent: Sandra

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start