Referat 06042016

Tilstede: Mads, Even, Lampe, Sigrid, Øyvind, Synne, Per Fridtjof, Hanne, Anette. Geir og Line kom etter hvert.

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Regninger

Orienteringssaker

GS økonomi

Gjennomført økonomimøter med gjengene.

HMS

Fortsatt litt få påmeldte til mellomlederkurs.

Ser på muligheten for førstehjelpskurs.

Baksida

Oppdaterer @baksida-mailinglista.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk GesimsA

Jobbmat tekniske

Vedtakssaker

Ingen.

Diskusjonssaker

V16-44 Kursing av GS v/Mads

Eventuelt

Møtetidspunkt v/Mads

GSS v/Per Fridtjof

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start