Referat 06.04.22

Tilstede: Kristina, Ola, Sigrid, Vegard, Bjørn, William, Ella

Referent: Miriam

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Revidert budsjett og forberedt til økoforum

HMS

Oppdatert alle branninstrukser, oppdatert nettsiden, skrevet forslag til ny stillingsutlysning

Baksida

Fulgt opp pågående og innkomne saker og avvik.

DS-møtereferat

Kaos i helgen pga pangkjøring med KLST, LØK og KSG, men gikk fint

Teknisk

Div. arbeid fortsetter. Møte ang. investeringer osv. skjedde og stressnivået for nybygg er betraktelig mindre. Jobber videre med saken på et møte 20. april.

Mediene

Oblatsøknader, samtale med personalansvarlig

Kunstnerisk

Fulgt opp en case som følge av mangel i erfaringsoverføring, prøver å hjelpe Symf.Orch så de ikke skal bli kasta ut av Storsalen på tirsdager. Planlagt workshop med MG og de kunstneriske for å kunne få til bedre samarbeid.

FS/FS-AU/GSK

Leder

FS, opptaksforum, DIGG

Saker

Sakstittel: GS-potten

Saksnummer: V22-43

Orientering: Føler det er veldig uklart hva GS-potten er til og hvilke krav den stiller, og dermed lite fristende for gjenger å søke.

Diskusjon: Har forsøkt å få FS til å komme med klarere retningslinjer. Sosiale ting som aller helst gagner flere enn én gjeng. Ikke bare fest og alkohol, ikke ting til internkultur, hybler og sosialt for bare én gjeng. Beskrivelsen er vag med vilje. Ting som ikke passer inn i budsjettet, eller som haster. Ting som gagner fellesskapet, det sosiale eller arbeidet på Huset, internt eller som helhet. Eller sosiale ting som kan gagne arbeidet på Huset. Det skal være lav terskel for å søke! Legge ved noen konkrete forslag på ting som har blitt godkjent.

Vedtak: William skriver ny beskrivelse.

Sakstittel: Stillingsutlysninger H22

Saksnummer: V22-40

Orientering: Etter å ha sett korrigerende mail fra MG later det til at de ønsker en mer generell gjengbeskrivelse, og utlysninger for spesifikke trenger ikke å sendes inn før august. Skriver et utkast til onsdag, som vi kan ta til diskusjon.

Diskusjon: Fint forslag fra Ola, men kan endres litt.

Vedtak: Ola sender inn etter at Tutta og Miriam har sett på utkastet.

Sakstittel: Endring av ansvarsområdet og stillingstittel på Kurs- og HMS-ansvarlig

Saksnummer: V22-44

Orientering: Kurs & HMS-ansvarlig har vært et litt diffust verv som ikke har gitt mye eierskap til rollen. Både pga. mangel på klare arbeidsoppgaver og trivialiserte arbeidsoppgaver. Tutta og Mikkel snakket litt om å kanskje endre tittelen og dermed også ansvarsområde til denne stillingen. Ny tittel Prosjektansvarlig.

Prosjektansvarlig vil fortsette og våre ansvarlig for kondomer og diverse kurs, men også vil våre hovedansvarlig for MV og TU feks.

Diskusjon: Stillingen ble opprettet for å ha en person som kan arrangere mange typer kurs, dette har forsvunnet litt under korona. GS sin rolle skal være å arrangere ting på tvers av gjenger, altså ikke bare kurs tiltenkt spesifikt.

Vedtak: Prosjektene skal fortsette å være felles, men fint å gi hovedansvar til én person. Å endre tittel til prosjekt- og kurs-ansvarlig/prosjektansvarlig vil kunne trekke søkere. HMS må fortsatt være under denne rollen.

Sakstittel: Vasking av Innsikten

Saksnummer: V22-41

Orientering: Lage felles vaskeliste som trer i kraft etter påskeferien

Diskusjon: Godt initiativ. Dette skjer.

Vedtak: Dette gjøres etter påske.

Sakstittel: Revisjon av årshjulet

Saksnummer: V22-42

Orientering: Se forrige referat. Noen foreløpige bemerkninger: Trivselsundersøkelsen kommer på kant med både FS-bok og GSS. Høstsemesteret er generelt litt for intenst. Bli flinkere til å dele opp GS mer når det kommer til fellesprosjekter?

Diskusjon: Tar denne saken etter påske. Mye som er gjort for første gang i år, det har nok gjort at ting har vært mer pes enn det trenger å være.

Vedtak: Tar dette etter påske.

Eventuelt

Begynner med oppussing av Innsikten i påska.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start