Referat 06.09.2017

Tilstede: Hanne, Sigrid, Anette, Ingri, Amanda, Gustav, Even, Gaute, Line

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start