Referat 06.12.2017

Tilstede: Sigrid, Ingri, Amanda, Even, Anny, Hanne, Gaute, Gustav, Ambrosia, Line

Referent: Even

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start