Referat 7.1.2015

Tilstede: Magne, Hanne, Anette, Lampe, Rebekka, Klara, Mads, Synne, Carl

Referent: Carl

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

Vedtakssaker

V15-1 Midlertidig funskjonæroblat KSG

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått.

Lenker: Start