Referat 07.02.2018

Tilstede: Ambrosia, Amanda, Ingri, Even, Gustav

Referent: Even

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!!!!

Lenker: Start