Referat 07.03.2012

Tilstede: Raine, Nina, Ekko, Simon, Nøding

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-28 - Søknad om midlertidig funksjonærstilling til Snaustrinda (se saksgrunnlag)

V12-29 - Søknad om midler til Baksida-arrangement (se saksgrunnlag)

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start