Referat 07.03.2018

Tilstede: Ambrosia, Gustav, Anny, Gaute, Ingri, Amanda

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start