Referat 07.04.2015

Tilstede: Lampe, Camilla, Carl, Magne, Synne, Mads

Referent:

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start