Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 07.04.2021

Tilstede: Cathrine, Ola, Tonje, Madelen, June, Amanda, Tiril, Karoline, Mari, William

Referent: William

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter (5 min)

Trivselsundersøkelse

Månedens GSS

Saker

Eksamensmøter

Saksnummer: V21-23

Oblatsøknader til FS

Saksnummer: V21-24

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start