Referat 07.05.2014

Tilstede: Lampe, Carl, Camilla, Mads, Bente, Rebecca, Kasper, Synne, Magne

Referent: Magne

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Valg av Leder og Nestleder av GS

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Middag med styret.

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start