Referat 07.08.2014

Tilstede: Magne, Lampe, Camilla, Kasper, Bente, Mads, Synne, Carl

Referent: Synne

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H14-01 - Rekruttering og sammensetning 2014 /v Magne 15 min.

H14-02 - GS-sosialt /v Magne 10 min.

H14-03 - Planlegging GSS /v Magne 10 min.

H14-04 - GS-seminar /v Magne 10 min.

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start