Referat 07.11.2012

Tilstede: Raine, Kasper, Tosken, Patrick, Raaandy, IJ, Carl, Simon, Scott.

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start