Referat 08.01.2014

Tilstede: Carl, Raine, Kasper, Rebecca, Magne, Randi

Referent: Magne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Den Gode Nabo!

Lenker: Start