Referat DD.MM.ÅÅÅÅ

Tilstede: Regine, Mari, Amanda, Cathrine, Marianne, Ingvild, Ane, Anny, Fredrik

Referent: Fredrik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Behandle søknader fra Klubbstyret og VK.

HMS

Baksida

Dødsfall blant Samfundets frivillige.

DS-møtereferat

Forventningsavklaring i DS. Påbegynt instruks til DTP.

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

FS-bok gjennomgått.

Diskusjonssaker

Sakstittel: Opptak V20 Saksnummer: V20 - 01

Sakstittel: Penger til Mahler-prosjektet (S.Møller) Saksnummer: V20 - 02

Sakstittel: Bestilling av keychains Saksnummer: V20 - 04

Sakstittel: Minglevingle Saksnummer: V20 - 05

Vedtakssaker

Eventuelt

Utlån av Innsikten til LK

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start