Referat 08.02.2012

Tilstede: Raine, Fride, Nina, Simon, Nøding, Scott, Kasper, Mats, Eivind

Referent: Nøding

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-17 - Søknad om funkeoblater for ledelsen i Mediastud AS

Enstemmig vedtatt.

V12-18 - Søknad om funksjonæroblat til stilling i Marked, MG

Omgjøring av to -2- gjengstillinger i marked til en -1- funksjonærstilling. Varig til og med høst 2012. Evaluering etter et -1- år.

Enstemmig vedtatt.

V12-19 - Søknad om Funksjonæroblat til nestleder i Under Dusken

En -1- funksjonærstilling med varighet ut vår 2012.

Enstemmig vedtatt.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-20 - Onsdagsmøter med Admin, GSK-leder og GRIF

Nina stiller onsdag 15. feb kl 14:00. Vurderer i ettertid om vi trenger å være tilstede.

V12-21 - Revidert Budsjett 2012, status og prosess

Få ferdig med øko-møter med gjengene første uka etter påske 10. - 14. april. Frist for innlevering av reviderte budsjett for gjengene settes til 22. april. Frist for overlevering FS settes til 30. april.

V12-22 - Vervfordeling i Gjengsekretariatet, Våren 2012

Scott får innkjøring med bl.a. hospitering med husgjenger. Definerer en klarere oppgave senere.

V12-06 - Mingle Vingle, Våren 2012, status

Kl fire/halv fem Nøding, Scott, Simon, Kasper, Raine, Nina.

V12-10 - Økolokale til KSG, status

Enighet med Admin om løsningen på GA. Forslag sendes ut på høring til GSK.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start