Referat 08.02.2017

Tilstede: Gaute, Gustav, Line, Øyvind, Sigrid, Erlend, Anette, Even, Hanne

Referent: Erlend

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-05 Ekstraordinært gjengpangoblat: Marte Grytan

Vi innvilger gjengpangoblat ettersom det ikke er snakk om en prosjektstilling og Marte ikke er student.

Diskusjonssaker

Forpleining UKA-DG

UKA ønsker at det blir gitt penger til forpleining til hospiterende funker i DG. Dette er ikke prosjektpot materiale, men tas videre. Dette er en større sak, UKA må fikse forpleining til sine egne funker. Vurderer å ta et BRUS-møte fra GS sin side.

Hospitering

Vi snakker om hvilke gjenger de ulike medlemmene i GS ønsker å hospitere hos dette semesteret. Det kan være en god ide å dele erfaringer/opplevelser etter hospiteringen.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start