Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 08.02.23

Tilstede: Ella, Sol, Nora, Johanne, Erik, Ingvild, Bjørn, Reidar, Thea, Miriam, Tutta

Referent:

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Forberedelse til økoforum, fikset økonomi fra GSS

Prosjekt

Fulgt opp dovask på internområder, snakket med DG om vaskeskap. Hatt møte med professor om å sette opp mellomlederkurs.

Baksida

Erfarigsoverføring, fulgt opp saker og hatt samtaler, er tre baksidakurs denne uka, skal på foredrag om sexkultur blant studenter i morgen.

Drift

DS, medarbeidersamtaler neste uke, isfit skjer. Hjulpet til med oblater, er litt rot med MDB.

Teknisk

Tatt opp ny, oblater, hjulpet til med noe øko.

Mediene

Kunstnerisk

KF, mye skjer i kunst om dagen. Møte med Knaus om midlertidig oblat.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Evaluering Mingle Vingle

Bra jobba alle, spesielt av prosjekt!! Masse skryt til Snau for innsats, dårlig publikum.

Til neste gang må vi skrive i infomail når det er doors, og gjerne sette dette 30 min før start fordi folk kommer sent. Strossa fungerer bedre som lokale enn Bodegaen. Tror det ville vært bedre å ha det å en onsdag eller torsdag, folk er ikke helt mentalt innstilt på den type arrangement på en tirsdag.

Gjengspleis

Gjengsjef eller undergrupperingsleder melder på gjengen sin. Saldo fikser påmeldingen og sender ut mail til GSK.

Trivselsundersøkelsen

Arbeidsdag på søndag 12-16 på Innsikten. Planen er å gå gjennom svarene og jobbe med å forstå hva de betyr. Det går fremover med automatisering.

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Mellomlederkurs

Saksgrunnlag: Hvordan ønsker vi å strukturere mellomlederkurs.

Vedtak: Foreslår generell ledelse som tema på første dag og skyggesiden ved lederverv på andre, og få inn feks en gammel linjeforeningsleder til å snakke om dette, ikke en som har/har hatt tilknytning til Huset. Ønsker at vi i GS står som arrangører. Finner lokale på Gløs. 12. og 19. mars er tentative datoer. VOer kartlegger interessen i sitt VO.

Sakstittel: Nybygg

Saksgrunnlag: Får besøk av nybygg igjen som kommer til å snakke om struktur for GS i fremtiden. De kommer 19:10

Vedtak: Nybygg tar med innspill tilbake til gjengen og diskuterer på nytt, tar med forslaget til neste FS.

Sakstittel: Søknad profil

Diskusjon: Prosjektoblat til profil-pang som skal lage lysekrone

Vedtak: Godkjent

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start