Referat 08.03.2017

Tilstede: Even, Erlend, Gaute, Josefine, Gustav, Line, Hanne, Sigrid, Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Post til øko. Postkort fra Sigrid, fra Polen. Referatet godkjennes.

Orienteringssaker

GS økonomi

Intet nytt.

HMS

HMS-forum.

Baksida

Baksideforum

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Studentmediene søker penger hos Velferdstinget.

Kunstnerisk

Har hatt møte med gjengsjefene.

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-06 Oblatsøknad SM V17-07 Prosjektstilling FK. Vi har fått søknad fra Peach. Vi kan ikke gi han funkepang, men vi kan gi ham prosjektstilling. Peach får være prosjektfunksjonær fram til UKA-17. Godkjent! V17-08 Prosjektstilling FG. Godkjennes.

Diskusjonssaker

*Forpleining til UKA/DG og UKA/Regi

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start