Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 08.03.2023

Tilstede: Sol, Erik, Sebastian, Ella, Miriam, Thea

Referent: Thea

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Mest TU, men har sendt mail til alle øko funker og endelig fått alle revidert budsjettene. Vi er ferdig me budsjettmøte. Nå Jobber jeg med å skrive oversikt til FS. GS og Arkivet har gjort endringer i budsjett.

Prosjekt

Sendt ut litt mailer om mellomlederkurs til gjengsjefer. Er ikke så mange som er påmeldt akkurat nå. Skal sende inn HMS-søknaden til Nora, må bare møte Thea først. DG er ferdig med å lage vaskeskap på dassdass, og skal fylles.

Baksida

Litt baksidaturne, sendt mails (mest til de store gjengene, ønsker et større samarbeid) og fulgt opp saker. Trivselsundersøkelse.

Drift

FS, DS på mandag. Drift er misfornøyd med ølprisene, skal ta det opp med FS.

Teknisk

Hospitering med FK, lønnsutbetalingsproblemer med eksternkjøring, TU.

Mediene

Kunstnerisk

Planlagt neste KF, vi skal diskutere hvilke datoer de ulike kunstneriske gjengene skal ha konsert på for våren 2024. Eller har jeg innsett at jeg må ha medarbeidersamtaler snart. Vært SYK!

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Triselsundersøkelsen (TU)
* Vi må ferdigstille TU. Evaluering kommer neste uke av selve skrivingsprosessen. Skulle vært ferdig på søndag men er kun korrekturlesing igjen.

Saker

Sakstittel: Navn på GS i fremtiden

Saksgrunnlag: Trygve kommer på besøk.

Diskusjon
Vi skal snakke om nytt navn til GS.

Eventuelt

Det er 10 stk som har meldt seg på mellomlederkurs. Vi holder kurset uansett, og snakker med flere det kunne vært relevant for.

Søknad til GS-potten.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start