Referat 08.05.2013

Tilstede: Kasper, Raine, Magne, Patrick, Carl, Simon, Scott

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start