Referat 08.05.2019

Tilstede: Anny, Bjørn, Marianne, Marte, Gaute, Sandra, Cathrine, Regine

Referent: Sandra

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start