! Referat 07.09.2016

Tilstede: Mads, Hanne, PF, Sigrid, Even, Øyvind Lunke, Line, Ragnhild

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Regning fra bunnpris

Orienteringssaker

GS økonomi

Regning fra GSK julebord.

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Planlagt baksideforum. Epost-lister.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Referenter er satt opp til fremtidige GSK-møter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Budsjettfeil VK. Instruks for ikke-studenter i Orkesteret. Jobbes med.

Eventuelt

Rømningsinstruks mangler, ber Sikring skrive Det blir medarbeidersamtaler

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start