Referat 08.11.2017

Tilstede: Sigrid, Hanne, Erlend, Even, Ambrosia, Gaute, Amanda, Line, Ingri.

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start