Referat 09.01.2013

Tilstede: Kasper, Simon, Inger Johanne, Randi, Toska, Carl, Patrick

Referent: Eivind

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start