Referat 09.01.2019

Tilstede: Sandra, Anny, Ane, Gaute, Amanda, Bjørn, Gustav

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Semesterplan

Økoforum 10. feb

HMS

Forsøker å finne kandidater

Baksida

Baksideforum

DS-møtereferat

Har evaluert forrige semester

Teknisk

Arbeider med legsjekk

Mediene

Kunstnerisk

Samarbeider om organisering med arrangerende

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Legsjekk

Standardisering av anmodning

Formalisering av potter

FS-UKA

Saksgang på huset

Synligheten til GS

Opptak

MingleVingle

20 års-jubileum

Vedtakssaker

Vervfordeling internt

Eventuelt

SiGP

Semesterplan

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start