Referat 09.02.2022

Tilstede:

Referent: Nora

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Rydding i drive, Økoforum, mail

HMS

Trivselsundersøkelse

Baksida

Trivselsundersøkelse, kurs, mail

DS-møtereferat

Møtevirksomhet (Vo-samtaler deriblant), mailing, oblat

Teknisk

VO-samtaler

Mediene

Trivselsundersøkelse, Mingle Vingle, funkoblat

Kunstnerisk

Vo-samtaler, obalt, Mingle Vingle, Trivselsundersøkelse,

FS/FS-AU/GSK

Leder

Mye møtevirksomhet, Trivselsundersøkelse, Mingle Vingle

Prosjekter

Trivselsundersøkelse

Gjøre klart til workshop med gjengene, begynne på et erfaringsskriv

Mingle Vingle

Fordeling av arbeidsoppgaver og ytterligere planlegging av Mingle Vingle. !! Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

*Referent: Føre offentlig protokoll fra møtet *Vegard skal sjekke opp bil til hyttetur *Miriam svarer UD og looper inn Styret *Nora sett GRIF og Eirik sammen *Nora Send mail til GRIF om å ta opp SiT kurs på GSK *Miriam reviderer vaskeliste *Miriam printer ut vaskelisten og henger opp på Innsikten *Mikkel, William og Bjørn sender mail til styretsingel *Ola snakker med LØKsjef om fest på Innsikten *Ola snakker med Profil ang fest på Innsikten *Miriam deler Tåkeheimkalender *Ella skal komme på arrkunstmøte

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start