Referat 09.03.2015

Tilstede: Carl, Mads, Hanne, Christine, Klara, Synne, Lampe

Referent: Synne

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start