Referat 09.03.2016

Tilstede: Mads, Even, Anette, Lampe, Øyvind, Geir, Hanne, Line, Sigrid

Referent: Even

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS-ØKO

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start