Mange av postene i referatet er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 02.02.2022

Tilstede:

Referent: Ella

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS/Kurs

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Sakstittel: GS-lag til FSUGoff

Saksnummer: V22-26

Sakstittel: Nybygg driftsveier

Saksnummer: V22-27

Sakstittel: Medarbeidersamtale med gjengsjef

Saksnummer: V22-24

Sakstittel: Søknad om prosjektor++ i storsalen til VK

Saksnummer: V22-28

Sakstittel: Søknad om MA3 til Regi

Saksnummer: V22-29

Sakstittel: Opprette konfidensielt ark på drive

Saksnummer: V22-30

Sakstittel: Valg av nestleder

Saksnummer: V22-31

Eventuelt

Miriam

Nora

Tutta

Gjennomgang av nye ToDos

Mikkel: kontakte tolketjenesten

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start