Referat 09.04.2013

Tilstede: Toska, Patrick, Simon, Magne, Raine, Carl, Scott, Randi

Referent: Magne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start