Referat 09.04.2014

Tilstede: Kasper, Lampe, Camilla, Synne og Bente

Referent: Synne

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Middag med styret

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Sosialt

Lenker: Start