Referat 09.05.2012

Tilstede: Nina, Nøding, Scott, Raine, Simon, Eivind, Kasper(sen)

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-36 - Søknad om ny funksjonærstilling, KSG, Daglighallen

Søknad om ny funksjonærstilling, KSG, Daglighallen|Søknaden ble diskutert og tatt opp til avstemning. Det ble vedtatt at KSG skulle få 1, -en-, ny fast funksjonær til Daglighallen. Vedtaket var enstemmig. Det ble også bestemt at KSG skal foreta en foreløpig evaluering av den nye stillingen innen utgangen av 2012, samt en sluttevaluering innen utgangen av vårsemesteret 2013.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start