Referat 09.09.2015

Tilstede: Alle tilstede

Referent: Rebecca

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Prosjekter

Mingle Vingle

Vedtakssaker

Godkjent

Godkjennes ikke ettersom vedkommende er ansatt på NTNU, ikke student.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start