Referat 09.09.2020

Tilstede: Cathrine, Anny, Tonje, Tiril, Fredrik, Ola, Ane, Mari, Marianne, Amanda, Ingvild

*Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Saksnummer: H20-16

Saksnummer: H20-02

Saksnummer: H20-18

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start