Referat 09.10.2013

Tilstede: Kasper, Randi, Scott, Toska, Raine, Magne, Camilla, Carl

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Lucas!

Lenker: Start