Referat 09.10.2014

Innsjekk

!! Siden sist og påmelding til eventuelt !! ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

!!! FS/FS-AU * Orientering fra forrige FS-møte. Referatføres ikke. Se Samfundets offisielle saksdokumenter for referater.

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Blæsten

Forpleining/Jobbmat

Husmannvervet

Oblatbudsjett

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start