Referat 09.11.2016

Tilstede: Mads, Hanne, Ragnhild, Line, Sigrid, Even, PF, Lampe, Anette

Referent: PF

ToDos

Post og referat

Ingen post

Orienteringssaker

GS økonomi

Skyggeregnskap

HMS

Kondomer, førstehjelpsutstyr, førstehjelpskurs.

Baksida

6 dager til baksideforum.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Nøkkelinstruks Ikke lenger en GSK-leder

Vedtakssaker

Ingen

Diskusjonssaker

Oppdateringer på FS-bok Opptak GS

Eventuelt

Saksnummer Julebord Oblatbudsjett GSS

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start