Referat 09.12.2020

Tilstede: Anny, Fredrik, Ola, Marianne, Cathrine, Tonje, Madelén, Ane, Amanda (digitalt), Tiril (digitalt), Mari (digitalt)

Referent: Madelén

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start