Referat 10.01.2018

Tilstede: Sigrid, Hanne, Amanda, Even, Ingri, Anny, Erlend, Gaute, Ambrosia

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

DJ-søknad SAK 1/18

Vedtakssaker

V18 - 01 Hyttetur

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start