Referat 10.02.2015

Tilstede: Alle

Referent: Hanne

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

FS-bok

STF/Forpleining

Husmann

Rutebok

Kursing av GS

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Mellomlederkurs

Mingle Vingle

Revidert budsjett 2015

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start