Referat 10.03.2021

Tilstede: Cathrine, Amanda, Madelen, Tiril, Tonje, June, William, Ola, Fredrik

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Mingle Vingle, FestKom, forberedelse av Økoforum, opplæring av ny økonomiansvarlig

HMS

Påmint gjengene om dovask, tatt kontakt med tolkeansvarlige om å finne nye tolkere til sommeren, hørt med Vertskapet om sprit ved inngangene til sideloftene og oppfriskning av koronaregler.

Baksida

Referatføres ikke

DS-møtereferat

Har vært på FS-møte og satt frist for å søke oblater.

Teknisk

Ingenting

Mediene

Hatt medarbeidersamtale

Kunstnerisk

Godkjent oblater, planlegger nytt Kunstnerisk Forum, organisert Mingle Vingle og opptaksfest.

FS/FS-AU/GSK

Orientering fra forrige FS-møte. Referatføres ikke. Se Samfundets offisielle saksdokumenter for referater.

Saker

GS-Bok

Trivselsundersøkelse

Månedens GSS

Førstehjelpsutstyr på Huset, Saksnr. V21-12

Rutiner rundt koronarestriksjoner

Mingle Vingle, Saksnr. V21-07

Opptaksfest, Saksnr. V21-13

Eventuelt

Utdeling av rutebøker, oppsummering fra GSS, fastmonterte seter på Klubben

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start