Referat 10.03.2021

Tilstede: Tonje, Madelen, Tiril, Ola, William, June, Mari, Karoline, Cathrine

Referent: Karoline

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs (4 min)

Referatføres ikke.

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Hatt budsjettrunde.

HMS

Har lest korrektur på trivselsundersøkelse, litt mail.

Baksida

Mye mail, men ellers ingenting

Drift

Bestilt gensere. Hatt DS-møte.

Teknisk

En oblatsøknad her og der.

Mediene

Oblater, ellers lite.

Kunstnerisk

Hatt KF: besøk av Rikke (kunstnerisk kontakt i nybyggkomiteen) og snakket om smittevern.

Startet med medarbeidersamtaler.

Ellers en del mail.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Ordnet med oblater, og svart på mailer.

Prosjekter (5 min)

Trivselsundersøkelse

Månedens GSS

Oblater

Saker (Tid settes på hver sak)

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

Sosialt! (1 min)

Lenker: Start