! Referat 10.04.2019

Tilstede: Anny, Regine, Marte, Sandra, Marianne, Cathrine, Ane, Ingvild, Amanda

Referent: Mariannne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Saker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start