Referat 10.05.2017

Tilstede: Sigrid, Ragnhild, Anette, Gaute, Erlend, Line, Gustav, Hanne

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

Ikke tilstede

DS-møtereferat

Teknisk

Stusser litt på vedtaksteksten på verneutstyr fra FS.

Utleieinstuksen med Erlend er så godt som ferdig.

Mediene

Leter fortsatt etter arvtaker.

Kunstnerisk

Ikke tilstede

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

STF

FS foreslår at STF skal bli mer som de andre FSUGene og bli med på budsjettrunder slik de andre gjengene gjør. Vil heller ha årsbudsjett enn enkeltsaker, mer helhetlige langtidsvurderinger enn enkelte ting.

Stoler til SIT

FS sier at ergometiske stoler ikke er en del av HMS-målet. Det er alltids mulig å spørre, men dette er en typisk ting FS har sagt de ikke vil bevilge penger til. Dette er uansett ikke et prosjekt, så går ikke under vår prosjektpott.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start