Referat 10.09.2014

Tilstede: Klara, Mads, Anette, Hanna, Magne, Synne, Lampe, Rebecca

Fraværende: All the C's: Christine, Carl, Camilla, (Raine)

Referent: Rebecca

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

BRUS-kontakter i GS /v Magne og Gjertrud

Jobbemat/Forpleining /v Magne og Synne

GS-seminar /v Magne

GS-jubileum /v Magne

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start