Referat 10.10.2012

Tilstede: Raine, Mats, Scott, Kasper, Inger Johanne, Randi, Simon, Toska

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

H12-12 - Valg av GS-Leder og Nestleder for 2013

H12-15 Søknad om to funksjonæroblater til Mediastud

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt: Picnic i Storsalen!

Lenker: Start