Referat 10.11.2021

Tilstede: Karoline, Tutta, Bjørn, Ola, Miriam, Madelen, William, Tonje, Kristina, Mikkel, Tiril, Nora

Referent: Madde

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

HMS/Kurs

Baksida

Planlagt baksidaforum

Drift

DS-møte. Sendt ut stillingsutlysning.

Teknisk

Mottatt og gitt tilbakemeldinger på VK-søknad. Informert gjengsjefene om å gå igjennom FS-bok.

Mediene

Hatt møter med SM. Erfaringsoverføring til påtroppende funksjonærer. Sendt mail ang endringer til FS-bok.

Kunstnerisk

Litt mails. Fått oblatsøknad fra Pirum.

FS/FS-AU/GSK

Pauseuke. I morgen: FS-AU med oblatsøknader og oblatbudsjett.

Leder

Hatt noen medarbeidersamtaler

Snakket med Nora angående oblatsøknader, FS-bok, m.m. Sendt ut trivselsundersøkelsen.

Funnet noen nyttige datoer:

Prosjekter (5 min)

Trivselsundersøkelse

GS har sendt ut årets Trivselsundersøkelse, og venter nå på svar for å kunne lage rapport av denne.

FS-bok

Tas opp på FS-møte 25. november.

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: GSS V22

Saksnummer: H21-31

GS starter planlegging av GSS V22.

Sakstittel: Oblatsøknad Pirum

Saksnummer: H21-32

Vedtak: Klar for å presenteres for FS

Sakstittel: Midlertidig oblatsøknad SM

Saksnummer: H21-33

Vedtak: Vi godkjenner 1 midlertidig funksjonæroblat fra GS

Sakstittel: Oblatsøknad SM

Saksnummer: H21-34 Vedtak: Klar for å presenteres for FS

Sakstittel: Oblatsøknad VK

Saksnummer: H21-35

Vedtak: Klar for å presenteres for FS

Sakstittel: Oblatsøknad LK

Saksnummer: H21-36

Vedtak: Klar for å presenteres for FS

Sakstittel: Oblatsøknad KSG

Saksnummer: H21-37

Vedtak: Se over vedtak. Ellers klar for å presenteres for FS

Sakstittel: Oblatsøknad SNK

Saksnummer: H21-38

Vedtak: Klar for å presenteres for FS

Lenker: Start